Аmway өніміне жазылу арттары

Орналастыру күні: «5» қазан 2020 ж.
Күшіне ену күні: «5» қазан 2020 ж.

Терминдер мен анықтамалар

Жазылым-бұл Пайдаланушыға жазылу кезінде Сайтта көрсетілген параметрлер бойынша Пайдаланушы теңшейтін Тапсырыстарды автоматты түрде орналастыру және төлеу мүмкіндігін беру.
Бір реттік жазылым – бір өнімге ресімделген және басқа жазылымдармен біріктірілмеген Жазылым.
Топтық жазылым-бірнеше жазылымнан тұратын жазылым, олар бір топқа біріктіріліп, сол жазылымдарға Тапсырыс өңделеді, төленеді және бірге жеткізіледі.
Автотөлем-автотөлем Шарттарына сәйкес Тапсырыс үшін Пайдаланушының Банктік картасынан Жазылу кезеңі ішінде ақшалай қаражатты ай сайын автоматты түрде есептен шығару.
Банк картасы-Өнімнің ақысын төлеу мақсатында Пайдаланушының жеке кабинетінде көрсетілген банк картасы.
Жеке кабинет-Пайдаланушының ақпаратын қамтитын және құқықтар мен міндеттердің туындауына, өзгеруіне және тоқтатылуына бағытталған іс-әрекеттерді жасауға мүмкіндік беретін логин/құпия сөз арқылы сәйкестендіру жолымен Қосымша сайт арқылы қолжетімділік берілетін Пайдаланушының дербес парақшасы.
Жазылымды іске қосу-Жазылу шарттарымен және Автотөлем шарттарымен анықталған күннен бастап Жазылу шарттарын қолдану.
Автотөлем күні-Жазылу бойынша Тапсырысты автоматты түрде төлеудің белгіленген күні.
Белсенді жеңілдіктер-күнтізбелік ай ішінде 2-сінен 31-не дейін жасалған сатып алуларға жеңілдік купоны, барлығы 100 PV. Купондарды келесі айда 2-сінен 26-на дейінгі аралықта 50 PV мөлшерінде Тапсырыстарға қолдануға болады.
Тапсырыс – Жазылым бойынша Өнімге тапсырыс беру.
Пайдаланушы – Амвэйге Клиент немесе Амвэй ережелері мен саясатына сәйкес АТК ретінде тіркелген тұлға.
Сайт –amway.ru немесе kz.amway.com интернет-сайты
Өнім –Жазылу шарттары мен Автотөлем шарттарына сәйкес Жазылым арқылы сатылатын Амвэй тауарлар.
Автотөлем шарттары-Жазылу шарттарының ережелерін ескере отырып, Амвэй белгілейтін және Сайтта орналастырылған Тапсырыстарды автоматты түрде төлеу шарттары.
Жазылу шарттары-Амвэй белгілейтін және Сайтта орналастырылған Автотөлем шарттарының ережелерін ескере отырып, Өнімге жазылудың жалпы шарттары.
Электрондық пошта-Пайдаланушының Сайтта Жеке кабинетте тіркелу кезінде көрсеткен электрондық пошта мекенжайы.
Жазылу шарттарының мәтінінде мағынасы анықталмаған барлық терминдерді Amway Мінез-құлық қағидаларында келтірілген мағынада түсіну керек.

 1. 1. Жалпы ережелер

  1. 1.1. Осы құжат Пайдаланушыларға Жазылымдарды ұсыну ережелері мен шарттарын белгілейді.
  2. 1.2. Жазылымды ресімдегеннен кейін Пайдаланушы Жазылу Шарттарын, сондай-ақ Жазылым Шарттары сілтеме жасайтын барлық құжаттардың ережелерін толық көлемде, ешқандай ескертпелерсіз және ерекшеліктерсіз қабылдаған болып саналады. Пайдаланушы көрсетілген құжаттардың ережелерімен келіспеген жағдайда, Пайдаланушы Жеке кабинетте Жазылуды тоқтатуға міндетті.
  3. 1.3. Жазылымды Пайдаланушы Сайттың «Жазылымдар» бөлімінде айдың кез келген күні өз бетінше рәсімдейді. Жазылымды рәсімдеу үшін Өнімді таңдап, оның санын, жеткізу тәсілі мен мекенжайын, сондай-ақ Автотөлем төлеу күнін және байланысатын тұлғаны көрсету қажет. Жазылымды іске қосу үшін жазылымды ресімдегеннен кейін бірден жазылу бойынша 1-ші тапсырысты банк картасымен дербес төлеу қажет. Егер 7 күнтізбелік күн ішінде жазылым төленбесе, ол іске қосылмайды.
  4. 1.4. Жазылу кезеңінің ұзақтығы қатарынан 3 айды құрайды.
  5. 1.5. 3-ші Жазылым Тапсырысына Тапсырыс құнының 30% дейінгі мөлшерде жеңілдік беріледі. Жеңілдік мөлшері Жазылым жасалған Өнім түріне байланысты болады және Жазылым шарттарында көрсетіледі. Ұпайлар мен айналым жеңілдікке пропорционалды түрде реттеледі.
  6. 1.6. Егер Жазылымда көрсетілген Автотөлем жасалған соңғы күннен бастап күнтізбелік 30 күн ішінде аяқталған Жазылым келесі жазылу кезеңіне ұзартылса, Пайдаланушы Жазылымның жаңа кезеңінің 1-Тапсырысына Тапсырыс құнының 5% мөлшерінде қосымша жеңілдік алады. Жазылымның аяқталу күніоның Жазылымға Тапсырыс беруінің 3-ші күні болып есептеледі. Ұпайлар мен айналым жеңілдікке пропорционалды түрде реттеледі.
   Жазылым тапсырыстарына басқа проможеңілдіктер қолданылмайды.
  7. 1.7. Жеткізу құны Жазылымның жалпы құнына қосылады және Amway Өнімді жеткізуге қолданылатын тарифтер бойынша есептеледі.
  8. 1.8. Жазылу үшін сайттағы каталогта «Жазылым тиімдірек» және «Жазылым бойынша эксклюзивті» арнайы белгілерімен белгіленген өнімдер, сондай-ақ «Жазылымдар» бөлімінде орналастырылған өнімдер ғана қол жетімді.
  9. 1.9. Пайдаланушы Бір жазылымды да, Топтық жазылымды да жасай алады. Топтық жазылым ресімделгеннен кейін одан әрі ажыратуға жатпайды. Бір жазылымды жасағаннан кейін оны басқа жазылыммен біріктіру мүмкін емес.
  10. 1.10. Жазылымды растай отырып, Пайдаланушы Жазылым параметрлеріне сәйкес Жазылымның барлық кезеңінде Банктік картамен Автотөлемге келіседі.
  11. 1.11. Автотөлем шарттарын қабылдай отырып, Пайдаланушы Тапсырыстар төлемі автоматты түрде Банк картасынан алынатынына келіседі. Егер Жазылымды рәсімдеу кезінде Пайдаланушының жеке кабинетінде сақталған Банк карталары болмаса немесе Пайдаланушы олардың ешқайсысын таңдамаса, Автотөлем үшін Пайдаланушы бірінші тапсырысты төлейтін Банк картасы пайдаланылатын болады.
  12. 1.12. Жазылымды ресімдегеннен және растағаннан кейін дербес төленетін бірінші Тапсырыстан басқа, Жазылым автоматты түрде Банк картасымен төленеді.
  13. 1.13. Ақша қаражатын есептен шығару күніне дейін күнтізбелік 3 күн бұрын Пайдаланушыға электрондық пошта мекенжайына хабарлама жіберіледі, онда алдағы Тапсырыс үшін есептен шығарудың алдын ала сомасы көрсетіледі. Есептен шығарудың нақты сомасы жеткізу құнының, Өнімнің ықтимал өзгеруі себебі бойынша хабарламада көрсетілгеннен, сондай-ақ белсенді Жеңілдіктер мен Артық төлеу шотындағы және есептен шығару күні артық төленген ақша қаражатының санынан ерекшеленуі мүмкін.
  14. 1.14. Жазылу бойынша Тапсырыстарды төлеу кезінде Компания белгілеген лимиттер шеңберінде Жеңілдік шотындағы және Артық төлеу шотындағы ақша қаражаты да автоматты түрде есептен шығарылады.
  15. 1.15. Егер қандай да бір Амвэйге байланысты емес себептер бойынша Автотөлем белгіленген күні жасалмаса, Пайдаланушы электрондық поштаға жазылу төлемінің жоқтығы туралы хабарлама алады. Бұл ретте Пайдаланушының картасынан қаражатты автоматты түрде есептен шығару әрекеттерін қайталау күн сайын 7 күнтізбелік күн ішінде жүргізіледі. Сондай-ақ, Пайдаланушыға 7 күнтізбелік күн ішінде Жеке кабинеттегі «Менің жазылымдарым» бөлімінде Жазылымды өз бетінше төлеу мүмкіндігі беріледі. Егер Жазылым өздігінен немесе бағдарламамен 7 күнтізбелік күннен кешіктірмей автоматты түрде төленсе, онда келесі Автотөлем күні өзгеріссіз қалады.
   Егер Жазылым 7 күнтізбелік күн ішінде төленбесе, қалпына келтіру мүмкіндігінсіз ол автоматты түрде жойылады және Пайдаланушы жазылымның соңғы Тапсырысына жеңілдік ала алмайды. Алайда Пайдаланушының жаңа Жазылымды ресімдеуге мүмкіндігі болады.
  16. 1.16. Жазылуды растағаннан кейін Пайдаланушы - автотөлем әдісін, мекенжайын, күнін және байланысатын тұлғаны өзгерте алады. Автотөлем күні Жазылым төленуі тиіс күнтізбелік ай шеңберінде ғана өзгертілуі мүмкін. Автотөлем күнін келесі айға ауыстыру мүмкін емес. Егер Пайдаланушы Жазылымның келесі Тапсырысына өзгерістерді қолданғысы келсе-оларды келесі Автотөлем күніне дейін енгізу қажет.
   Жазылым расталғаннан кейін Пайдаланушы Өнімді және оның санын өзгерте алмайды.
  17. 1.17. Егер Бір реттік Жазылымға кіретін тауарлардың біреуі уақытша қол жетімсіз болса, Жазылым осы өнімді сатуды қалпына келтіргенге дейін автоматты түрде тоқтатылады. Пайдаланушы жазылымды тоқтату туралы электрондық поштаға хабарлама алады. Егер осы Жазылым үшін уақытша қолжетімсіз тауарды ауыстыру мүмкіндігі конфигурацияланған жағдайда, Пайдаланушы оны Жеке кабинеттегі «Менің жазылымдарым» бөлімінде жүзеге асыра алады.
  18. 1.18. Егер тауарлардың біреуі Топтық жазылымда қол жетімсіз болса, онда топтағы барлық жазылымдар автоматты түрде осы өнімді сатуды қалпына келтіргенге дейін тоқтатылады, бірақ қажет болған жағдайда Пайдаланушы барлық тауарлар қол жетімді жазылымдарды өз бетінше төлей алады. Мұны «Менің жазылымдарым» бөлімінде жасауға болады.
  19. 1.19. Уақытша қолжетімсіз тауарды сату қалпына келтірілгеннен кейін, Пайдаланушы электрондық поштаға жазылымды іске қосу туралы хабарлама алады және онда автоматты түрде төлеудің жаңа күні көрсетіледі, оны Пайдаланушы қажет болған жағдайда ағымдағы күнтізбелік ай шеңберінде жеке кабинеттегі «Менің жазылымдарым» бөлімінде өзгерте алады.
  20. 1.20. Жазылымды Өз бетінше Тоқтата тұру және Жазылым бойынша тапсырыс төлемін өткізіп жіберу мүмкін емес.
   Егер Пайдаланушы Жазылым бойынша тапсырысты қайтару және ол үшін ақша қаражатын қайтару туралы шешім қабылдаса, онда ағымдағы Жазылым қалпына келтірілмей жойылады және Пайдаланушы Жазылымның соңғы Тапсырысына жеңілдік ала алмайды.Жазылымнан бас тарту кез келген күні мүмкін, бұл ретте Жазылымды жою осы Жазылым бойынша орналастырылған және төленген Тапсырысты жоюды және қайтаруды білдірмейді. Жазылымнан бас тартқаннан кейін оны қалпына келтіру мүмкін емес. Алайда Пайдаланушының жаңа Жазылымды ресімдеуге мүмкіндігі болады.
  21. 1.21. Жазылымды рәсімдеу кезінде Пайдаланушы Жазылым Тапсырыстарына Белсенді жеңілдіктерді автоматты түрде қолдануды таңдай алады. Бұл ретте Белсенді жеңілдіктер Жазылым бойынша әрбір тапсырысқа толығымен (ішінара қолдану мүмкіндігінсіз), ал Топтық жазылымда толығымен топқа кіретін әрбір Жазылымға қолданылады. Пайдаланушы Белсенді жеңілдіктерді автоматты түрде қолдануды Жеке кабинетте/кеңседе «Менің жазылымдарым» бөлімінде болдырмауы мүмкін.
  22. 1.22. Егер Пайдаланушыда белсенді Жалғыз жазылым немесе Топтық жазылым болса, Пайдаланушы оған жаңа жазылымдарды қоса алады. Бұл жағдайда Жазылымдар бір топқа біріктіріліп, автоматты түрде автоматты жазылымды төлеу күні автоматты түрде өңделеді, оған Пайдаланушы жаңа жазылымдарды, соның ішінде жаңа жазылымның бірінші тапсырысын қосады.
  23. 1.23. Сонымен қатар Пайдаланушыдаегер Пайдаланушы оны Жазылу Автотөлемінің күніне дейін Сайтта ресімдесе, әдеттегі тапсырысқа Жазылым бойынша Тапсырысты қосуға мүмкіндігі болады. Бұл жағдайда біріктірілген тапсырысты тек Банк картасымен төлеуге болады. Осы төлем әдісімен келесі Тапсырысты Автоматты түрде төлеу күні өзгеріссіз қалады.
  24. 1.24. Пайдаланушы Жазылым Тапсырысын Демеушіге топтық тапсырысқа қосу үшін жіберуге болмайтынын, сондай-ақ Пайдаланушының жазылым бойынша клиенттерінің тапсырыстарын топтық тапсырысқа қосуға болмайтынын біледі және келіседі. Пайдаланушы өзі құрған топтық тапсырысқа тек жазылым тапсырысын қоса алады.
 2. 2. Қорытынды ережелер

  1. 2.1. Автотөлем шарттары, сондай-ақ Жазылым шарттарына сілтеме жасалған құжаттар Амвэйге арнайы ескертусіз өзгертілуі мүмкін, егер Жазылу шарттарының және/немесе Жазылу шарттары сілтеме жасайтын құжаттардың жаңа редакциясында өзгеше көзделмесе, Жазылу шарттарының жаңа редакциясы, сондай-ақ Жазылым шарттарына сілтеме жасалатын құжаттар осы тармақта көрсетілген мекенжай (не Жазылу шарттары сілтеме жасайтын мекенжай) бойынша Интернет желісінде орналастырылған кезден бастап күшіне енеді. Жазылу шарттарының қолданыстағы редакциясы келесі мекенжай бойынша бетте орналасқан: https://www.kz.amway.com/legal .
  2. 2.2. Егер Амвэй Жазылым шарттарына және/немесе Жазылым шарттарына сілтеме жасайтын құжаттарға Пайдаланушы келіспейтін Жазылым шарттарының 2.1-тармағында көзделген тәртіппен қандай да бір өзгерістер енгізген жағдайда, ол Жеке кабинетте Автотөлемді тоқтатуға міндетті.