Amway Home™
SA8™ Маталардың барлық түріне арналған әмбебап ағартқыш

₸ 9 725,00
₸ 8 266,008266.0
Тіркеуден кейінгі баға
Артикул: 124485
Салмағы/көлемі: 1 кг
Мөлшері:

  Ќалыпты кір жуатын ђнтаќтыњ ѕсерін кџшейтеді жѕне белсенді оттегілі аѓартќыштыњ кљмегімен кез келген температурада аќ жѕне тџрлі-тџсті маталардан кетуі ќиын даќтарды тиімді жояды.

  Артыќшылыќтары:

  • кљпмаќсатты ќђрал: ас џй жићазыныњ беттерін тазалау жѕне шай мен кофе ыдысынан танин жѕне кофеин даќтарын жою џшін ќолдануѓа болады;
  • концентрацияланѓан ќђрамыныњ арќасында шыѓыны аз болады;
  • каптамадаѓы BIOQUEST Formula™ белгісі ќђралдыњ ќђрамындаѓы табиѓи кљздерден алынѓан белсенділігі жоѓары ингредиенттердіњ адамѓа жѕне табиѓатќа зиянсыз биологиялыќ ыдырайтын концентраттар екенін, сондай-аќ бђл љнімніњ дерматологиялыќ сынаќтан љткенін растайды;
  • лђрамында фосфаттар, бояѓыштар, ЭДТК жѕне нитрилџшсірке ќышќылы жоќ;
  • кѕріз жџйелері џшін ќауіпсіз;
  • гипоаллергенді, тері ќабаты мен тыныс органдарында жаѓымсыз бегілер туындатпайды*.

  *Бђл деректер Amway тапсырысы бойынша Ресей Денсаулыќ саќтау министрлігініњ «Балалар денсаулыѓын саќтау жљніндегі ђлттыќ медициналыќ зерттеу орталыѓы» ФМАМ љткізген клиникалыќ зерттеулердіњ деректері бойынша алынѓан.

  Барлығын көрсету

  Сипаттары:

  • Шай, кофе, жеміс, шырын, шарап, бояѓыштардыњ кџрделі даќтарын жояды.
  • Балѓын хош иісті.
  • Ќђрамында хлор болмаѓандыќтан, матаныњ тџсі саќталады.
  • 20–90°С температурада ѕсер етеді.
  Барлығын көрсету

  Ингредиент атауы

  № CAS

  Ингредиент ќызметі

  Натрий перкарбонаты

  15630-89-4

  Оттегілі аѓартќыш

  Натрий карбонаты

  497-19-8

  Кальций ќосылѓан сода

  C10-16этоксилдендірілген спирт

  68002-97-1

  Ионогенді емес ББЗ

  Хошиістендіргіш

  11085

  Хошиістендіргіш

  Барлығын көрсету

  Қолданылуы бойынша ұсыныстар:

  МАШИНАМЕН ЖУУ ҮШІН: 5 кг кірге 10 мл ағартқыш қосыңыз. Ең жақсы нәтижегежету үшін сол бұйымға арнап ұсынылған және оның затбелгісінде көрсетілген ең жоғары температураны қолданыңыз.

  ЕСІГІ ҮСТІНЕН АШЫЛАТЫН МАШИНАМЕН ЖУУ ҮШІН: 30 литр суға 10 мл ағартқыш қосыңыз.

  ҚОЛМЕН ЖУУ ҮШІН: 2 литр суға 10 мл ағартқыш қосыңыз. Қол терісі ағартқышпен ұзақ уақыт жанасқан жағдайда, сондай-ақ тері сезімтал болған жағдайда резеңке биялайлар киіп алу ұсынылады.

  1 өлшегіш қасық = 35 мл ағартқыш

  АҒАРТҚЫШТЫ ҚОЛДАНУДЫҢ БАСҚА ДА ӘДІСТЕРІ: Кофе шәйнектерді, шәйнектер мен басқа да ас үй ыдыстарын тазарту үшін: ыдысқа қайнаған суды толтырып құйып және 5 мл SA8™ Барлық мата түрлеріне арналған әмбебап ағартқышты қосыңыз. Ыдыстарды осы ерітіндіге 1-1,5 сағатқа салып қойыңыз, артынша ерітіндіні төгіп, ыдыстарды жақсылап шайып жуыңыз. Шұңғылшалар мен қыш тақшаны тазарту үшін ұнтақты ластанған бетке сеуіп, сулы губкамен немесе шүберекпен сүртіп алыңыз. Өңделген бетті шайып жіберіңіз.

  НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: Құрамында хлоры бар ағартқышпен бірге қолданбаңыз!

  Алюминий және мыстан жасалған бұйымдарды тазарту үшін қолданбаңыз!

  САҚТЫҚ ШАРАЛАРЫ: Көзге тигізбеңіз. Көзге тиген жағдайда дереу түрде көп мөлшердегі сумен жуып және дәрігерге көрініңіз. Балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

  Ұсынылған жуу режимі 40°-қа дейін.

  *Туыла салысымен балалардың киім-кешегін өңдеуге арнап ұсынылады.

  Барлығын көрсету